Az érdekéődők nagy száma miatt kicsinek bizonyult a Felvidék Ház február 23-án este a Gyurán Ágnes, a Felvidéki Értéktár Bizottság titkárának és Boholy Jánosnak a sakkgömb feltalálójának előadásán. 

Gyurán Ágnes a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti közösségüknek olyan cselekvő emberekre van szüksége, akik életükkel, tetteikkel meghatározzák a fejlődését, befolyásolják annak irányát. Megnyugtató, hogy a felvidéki, s ezen belül a gömöri régió tanítóinak tevékenysége az értékek kutatása és átörökítése köré szerveződik, nem hagyják veszni az évszázados hagyományokat. Kihangsúlyozta, hogy értéket kell oltani a gyermekbe, mert az érték az élet sója. Az érték mérték, etalon, ehhez mérjük életünk tetteit. Az érték a maradandóság bélyegét viseli magán, egy nép gondolkodásába nyerünk általa bepillantást.

Vetítettképes előadásában a többi között a Pósa örökségről, Mács József felvidéki író munkásságáról, a nemzet tanító nénijének nevezett, Szent István díjjal kitüntetett Tamás Ilonka néniről, Máté Julianna csetneki csipke-csodáiról, és Pál Dénes helytörténészről beszélt. Mindezt a tudást Gyurán Ágnes az Értékes füzetek c. kiadványban publikálta, melynek szerkesztője Csipka Rozália.

Boholy János találmánya, a sakkgömb óriási érdeklődést váltott ki. Boholy János elmondta, hogy már gyermekkorában szeretett sakkozni, de nem kedveli, ha sarokba szorítják. Ezért kigondolta a gömbön játszható sakkot. Ezzel a sakkjáték történetében új lehetőség nyílik a bábok határtalan mozgatására. A játék gondolata a régi, a háromdimenziós kivitel felépítése és kibővített szabályzata azonban új – mondta, és be is mutatta a jelenlévőknek. Találmányával számos szakmai elismerést szerzett, Európa-szerte.

Az előadások után kötetlen beszélgetés kezdődött, a jelenlévők sokáig kérdezgették az előadókat, s volt, aki megpróbált a gömbön sakkozni…

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!