Szeressük vissza Felvidéket! – ez a szlogenje azoknak a honismereti kirándulásoknak, amelyeket a Felvidék Ház szervez az elszakított, egykor Magyarországhoz tartozó területek magyar történelmi- és kulturális emlékhelyeire és természeti látványosságaihoz.  Az utazások célja az elszakított országrészek-régiók találkozása, kapcsolatok kialakítása, lehetőség teremtése arra, hogy a külhoni és az anyaországi magyarok megismerjék egymás életét. A Felvidék Ház szervezésében 30-án indultunk el Szepsibe, Bodollóra, Péderre, Jánokra, Jászóra, Ájba és Szádelőbe, ahol csodálatos helyeken, csodálatos emberekkel találkoztunk.

Kirándulásunk néhány állomásáról, a teljesség igénye nélkül:

Szepsiben Mihályi Molnár László író, tanár volt a kísérőnk. Első utunk a római katolikus Szentlélek templomba vezetett, amely a történelmi városközpont domináns épülete. Korabeli írások szerint már 1290-ben létezett a településen kőtemplom, melyet a XV. században, Mátyás király idejében átépítettek gótikus stílusban, egy időben a Kassai Szent Erzsébet Dómmal. A padokban ülve sok mindent megtudtunk a magyarság helyzetéről, fogyásának okairól. Felkerestük a Szepsi Csombor Márton emlékművet, a református lelkész volt Lorántffy Zsuzsanna udvari lelkésze és az első magyar nyelvű európai útleírás szerzője.  A belvárosban áll Szepsi Laczkó Máté, a tokaji aszu feltalálójának szobra, a Borospince Múzeumban elmondták, hogy a szájhagyomány szerint a nevéhez fűződik az első aszúbor előállítása, s a tokaji aszú készítésének első leírása is.

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iiskolaközpontban, amely a magyar kormány anyagi támogatásának köszönhetően újítottak fel, Gábor Bertalan esperes plébános-pápai káplán  fogadott bennünket, aki az ebédet követően Bodollóra kísért bennünket. A Szepsi templom a 13. sz ból származik, gótikus filiális temploma lenyűgöző látvány. Szűz Máriát ábrázoló Szárnyas oltárát 2016-ban 3D-ben faragta meg egy helyi mester. A templomban  minden hónap 13-án imádkozunk népünk lelki megújulásáért – mondta Gábor Bertalan, aki a legfontosabbnak a magyarság, az anyanyelv megőrzését tartja a Felvidéken. Hangsúlyozta, „ a fa, a szél kihívásaira a gyökereivel válaszol! Nekünk is ezt kell tennünk!”

Péderen a Református templomban kísérőnk Fecsó Ivett nagytiszteletű asszony volt. Nagyon régi, értékes templom. A feltárása során előkerült a román kori templom alapozása, valamint részben a falazat egy része, az eredeti járószint. A kutatás során emberi csontmaradványok, pénzérmék, tárgyak, sírok és egy síremlék is előkerült. A kutatásokból kiderült, hogy a templomot egy korábbi temetőre építették rá, amely már az első templom építésekor, vagyis a 12. században létezett. A templom megtekintése után a gondnok, Kiss Katalin látta vendégül a kirándulókat, jó szóval, frissítővel. Családi házának teraszán sokáig beszélgettünk a zömmel magyar nemzetiségű lakosság életéről, sorsáról, megmaradásuk kulcskérdéseiről.

Jánokon megható, szívmelengető programmal vártak bennünket. A Magyar Hiszekegy szerzőjének szülőfalujában Bankó Ibolya képviselő ápolja Papp-Váry Eelemérné Sziklay Szeréna emlékét.  A templomkertben, a család síremlékénél ő és a polgármester Begala Gyula köszöntött bennünket, majd  a Napsugár éneklő kórus és a gyermekekből álló Csicsergő szavaló csoport adott műsort. Mindannyiunk szemében megcsillantak a könnyek, amikor elszavalták, elénekelték a Magyar Hiszekegyet. A szeretet és összetartozás érzése töltött el bennünket. A jászói premontrei kolostorkomplexum mindannyiunkat elbűvölt. A premontrei rend a 12. században, még Magyarország török megszállásának ideje előtt érkezett ide.  A kolostort 1766-ban a régebbi gótikus épület helyébe építették,  A. Pilgram építész terve alapján. Különlegesen értékes a templom gazdagon díszített barokk belső tere, a 10 000 darabból álló könyvtára és a fennmaradt francia kert. Magyar idegenvezetőt kaptunk, s bár még csak tanulja a magyar nyelvet, igyekezetének meg lett a gyümölcse, a csoport elégedetten távozott.

Ájban a törött szárnyú angyalt csodáltuk meg  A 15 méter magas szobor a 2000-ben készült hollywoodi kasszasiker forgatása után maradt a helyszínen. A filmet a faluhoz közeli Áji-fennsíkon, valamint a Szádelői-völgyben forgatta az amerikai 20th Century FOX (20th Century Studios) csapata. A filmhez való kellékeket, köztük az óriási szobrot is, a falu futballpályáján felállított műhelyben készítették. A szobrot a jelenetek rögzítése után a stáb hálája jeléül a helyieknek ajándékozta.

A kirándulás egy rövid sétával zárult Szádelőben. Ám beiktattunk még egy megállót, velünk kirándult ugyanis Máger Ágnes festőművész, aki egy éven át dolgozott az Assisi Szent Ferenc Plébánia templomban, ahol a többi között a szentélyt, a 4 méteres Golgotát és az oltárképeket festette meg.

Alig értünk haza, a Felvidék Ház Baráti Társaság facebook oldalát elárasztották a bejegyzések. A teljesség igénye nélkül ezekből szemezgettünk:

A nagyon jól összeállított programok helyszínein tapasztaltak mind látványban, mind a személyes kapcsolatokban (a fogadók részéről) maradandó élményt nyújtottak. Nekem legjobban a Jánokon – Bankó  Ibolya által –  szervezett  és tartott előadás tetszett. De nagyon tetszett a péderi Fecsó Ivett tiszteletes asszony ismertetője és megható volt Kiss Katalin templom gondnok vendéglátó szeretete is. Nem rangsor, de nagyon élveztem Mihályi Molnár László tanár kalauzolását és Gábor Bertalan esperes fogadtatását. Különös élmény volt a jászói prépostság – szlovák kisasszony által magyarul tartott – tárlatvezetése is. Lenyűgözött a programon kívül beállított szendrői templom Máger Ágnes festőművész festményeivel. (Csantavéri)

Nagyon köszönöm a szervezést. Ismét rengeteg élménnyel, ismerettel és tapasztalattal gazdagodtam. A vendéglátók és útitársak kedvessége és segítőkészsége is példaértékű volt. Csodálatos érzés volt megélni, hogy a határ túloldalán milyen elhivatottsággal őrzik a magyarságot, a kultúrát, az örökséget. Örülök, hogy részt vehettem. (Pacsuta)

Az út alatt sokszor könny szökött a szemembe a meghatódottságtól. Biztos vagyok benne, hogy ez az út a magyarságtudatunk erősítését szolgálta. Már ma ajánlottam egy régi ismerősömnek a Felvidék Házat és a programjait. Szívből köszönöm (Tibold)

„Szepsi és környéke”-kirándulás a Felvidék Ház szervezésében, immár a harmadik utazásom volt. Sokan elmondhatjuk, hogy a nyári naptárunkban kihagyhatatlan helyen szerepelnek ezek az utak. Élményekkel, történelmi múltunk ismeretében újabb érdekes és értékes tudnivalókkal gyarapodhattunk. Mács Ildikó felvidéki kapcsolatainak köszönhetően kinyíltak előttünk templomok, temetők, emlékhelyek,  ahol az évezredes múltunkba léphettünk be és amagyar lelkünket megérintő, őseink hátra hagyott szellemiségével távozva zártuk be annak kapuit. Magyarságtudatunkban gazdagodva tértünk újra haza a – Szeressük vissza Felvidéket! – jelmondatú kirándulásról, mely beköltözött szívünkbe és ennek fényteli őrlángja eztán bennünk is élni fog! (Berta)

Berta Eleonóra egy kis filmet is összeállított a jánoki műsorból.

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!