Vetítettképes előadással egybekötött könyvbemutatóval és a miskolci 10-es honvéd gyalogezred történetét bemutató kiállítással emlékezett a Felvidék Ház az első világháborús hőseinkre. A Herman Ottó Múzeum Történeti Tára az elmúlt években számos szakmai program keretében emlékezett meg a ”Nagy Háború” centenáriumáról. A tár szakemberei többek között két nagysikerű kiállítást is rendeztek „Háborúban sem hallgatnak a múzsák” és „Névtelen hősök-Isten előtt nem ismeretlenek” címmel.  A május 17-én, a Felvidék Házban megnyílt tárlat e két kiállítás anyagából nyújt válogatást. A kiállításmegnyitót követően Dr. Tóth Arnold, a Hermann Ottó Múzeum muzeológusa, tudományos titkára Első világháborús katonai temető Miskolcon című kötetét mutatta be a jelenlévőknek.

 

A roll-up kiállítást dr. Spóner Péter, a Hermann Ottó Múzeum főmúzeológusa, a tárlat kurátora mutatta be. Miskolcon 1869-től volt honvéd zászlóalj. 1890-ben a miskolci, az egri és a sátoraljaújhelyi zászlóaljak összevonásával alakult meg a 10. honvéd gyalogezred. Tekintettel arra, hogy az ezredbe döntően helyi kötődésű fiatalokat soroztak be, ezért Miskolc lakossága mindig úgy tekintett a 10-es honvédekre, mint a város ”házi ezredére”. A 10-esek a háború évei alatt harcoltak minden jelentős harctéren, kitüntették magukat az orosz és az olasz fronton, azonban legnagyobb sikereiket a román hadsereggel Erdélyben vívott ütközetekben aratták. Az ezredet a trianoni békeszerződés diktátumainak megfelelően feloszlatták, az ezred egykori katonái és tisztjei tovább ápolták a hagyományokat. Ismét kiadták az ezred újságot, szobrot avattak az elesettek emlékére, utcát neveztek el a 10-esekről, és nem utolsó sorban hadimúzeumot hoztak létre.  A kiállítással  e hagyományt és kultuszt kívánjuk tovább ápolni.

20230517 170600

Első világháborús katonai temető Miskolcon – Tóth Arnold muzeológus vetítettképes előadása és könyvbemutató

Korabeli dokumentumokkal, fotókkal gazdagított vetítettképes előadásában Dr. Tóth Arnold a miskolci Tetemvár ősi temetődombján, a református Deszkatemetőtől és a Hősök temetőjétől néhány száz méterre található Hősök kis temetőjének a kutatásáról és annak eredményéről számol be. A sírokban az Osztrák-Magyar Monarchia soknemzetiségű hadseregének fiai nyugszanak, akik 1914–1915 fordulóján a miskolci katonai kórházakban vesztették életüket. A szomszédos Hősök temetője árnyékában később a feledés homálya, erdő és gaz rejtette a sírokat. 1991-ben a miskolci cserkészek kezdték el a feltárást, a sírkövek felkutatását, a növényzet eltakarítását. Önkéntes munkájukat siker koronázta, 2017-ben a Honvédelmi Minisztérium országos programjában a hősi kistemető is méltóképpen megújult. A sírokban nyugvó 630 személy adatait tartalmazó, sokáig elveszettnek hitt temetőkönyv szintén 2017-ban került elő. A nyilvántartás és a temetőkataszteri térkép kutatása lehetővé tette, hogy a cserkészek korábbi sírkő-adatbázisa alapján önálló kiadványban mutassák be a temető történetét, és az itt nyugvó katonákat, polgári áldozatokat.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult. A kiállításmegnyitót és könyvbemutatót A Felvidék Ház élőben közvetítette a Magyar Házak Hálózata facebook oldalán. A felvétel alább visszanézhető.

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!