A Felvidék Ház szervezésében, Mentés Mácsként címmel megtartott könyves esten, a Szepsiben élő Mihályi Molnár László író, költő, publicista, Mács József meg nem élt 90. születésnapja alkalmából  beszélt – az író regényeit felvonultatva – annak életéről és munkásságáról. A Felvidék krónikásának nevezett irodalmár, újságíró  22 regényt írt, amelyek a Trianonnal elszakított területek magyarságának meghurcoltatásáról, a családok szétszakításáról, a jogfosztottság éveiről szólnak.

Mács József, a Felvidék krónikása, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának volt tagja, a gömöri Bátkában született 11 évvel Trianon után, és már gyermekkora is hányatott volt, mert ekkor érte meg a visszacsatolást, majd a felszabadulásnak hirdetett szovjet megszállást, a magyar iskolák bezárását, a magyarok jogfosztását, deportálását, kisemmizését, lakosságcserét, reszlovakizációt, majd a kommunista hatalomátvételt. Alkotó évei alatt többször került szembe az állampárti rendszerrel, például 1956-os és 1968-as kiállása miatt. Sújtották állásvesztéssel, szilenciummal. Sorsa rávetült lányai sorsára is, akik nem kaptak ajánlást az egyetemi jelentkezéshez. Regényeinek jelentős része Gömörben játszódik a magyarok szempontjából legválságosabb időszakokban. Mács József, a Madách Imre-díjas, a Szlovák Köztársaság Kormányának ezüst plakettje, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje tulajdonosa 2017-ben hunyt el.

Mentes Macskent 04 aj

Mihályi Molnár László, akit irodalmi tevékenysége miatt egy időben szintén eltiltottak a publikálástól, előadásában nem csak Mács József életútját ismertette, de könyveit is bemutatta. Ugyanakkor az érdeklődő közönség a jelenlegi állapotokról, a benesi dekrétumról, a magyarság fogyásáról, s az MKP és Most-Híd egybefonódásáról is kérdezte az írót. Voltak, akik felvidéki gyökereiket, a családjuk meghurcoltatását emlegették fel. Könnyek is megcsillantak a szemekben.  A könyvbemutató egyik résztvevője, Berta Eleonóra a gondolatait is leírta a Felvidék Ház facebook oldalán:

„Volt úgy, hogy Mács Józsefet 10 évig eltiltották a publikálástól, de a fiókjában csak gyűltek a gondolatai, amelyekkel erőteljesen üzent  a Felvidéken élő magyaroknak! S a feljegyzett gondolatokból és novellákból egyszer csak, megszülettek a regények, valószínűleg Isteni segítség által, amelyekből megismerheti az olvasó a Trianoni döntés okozta borzalmakat. Hiába akadályozta és gátolta a rendszer a munkásságát, az írás túlélte a múlt retorzióit és fájdalmait és jelenleg a könyvtárakban kikölcsönözhetőek a művei. Elgondolkozva és kissé magamba szállva jöttem el a könyvbemutatóról, de az öröm érzése is kavargott a lelkemben, mivel írása halhatatlanná tette őt és halhatatlanná tette azt a korszakot, amely egykoron sok szenvedést okozott nemzetének, s amely máig is sújtja a határon túli magyarságot.„

A Felvidék Ház számára külön örömet jelentett, hogy a megyei múzeumban megtartott könyvbemutató szépszámú hallgatóságának körében egy egészen fiatal vendéget, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanulóját is köszönthette. „Szeretem a történelmet, többet szeretnék tudni a Trianon utáni időkről, a határon túlra kerültek sorsáról, életéről. A tankönyvekből sajnos ma is nagyon keveset tudhat meg az ember.” – mondta el a diák érdeklődésünkre.

Mács Józsefről és az általa írt könyvekről karpatiakönyv.hu oldalunkon olvashatnak többet.

Fotók: Ádám János

 

 

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!